มากกว่า>>คำแนะนำโพสต์บล็อก Essence
มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

เหลียง Weidi จู้เหว่ย

สนาม: Jiujiang Media Network

บทนำ:ประจานกกสภามหา ลัย กลัว-เลี่ยงหน้าที่ยื่นทรัพย์ 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 00:01 น ...

Lu Zhuer

สนาม: ซินเจียงรายวัน

บทนำ: ครมเท 123 แสนล้านบาท ผุดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญและผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง โฆษกรัฐบาลปัดพัลวันเปล่าแจกดะช่วงใกล้เลือกตั้ง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 20 พยที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม ครมได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญ และผู้มีรายได้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง คิดเป็นวงเงินดำเนินการรวมกว่า 123 แสนล้านบาท โดยคาดว่ามาตรการทั้งหมดจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ 007% เนื่องจากมาตรการมีกรอบเวลาดำเนินการถึงปี 2562 ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีกับภาพรวมเศรษฐกิจได้ดีกว่าปีนี้ นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 387 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยมีภาระค่าครองชีพลดลง โดยกำหนดให้กรณีค่าไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีน้ำประปา ให้ใช้ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่ ธค2561 ถึง กย2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมด 145 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็น 82 ล้านครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น ในส่วนนี้มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 27 หมื่นล้านบาท 2มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติมในเดือน ธค2561 เป็นเงิน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 145 ล้านคน โดยจะใช้วงเงินดำเนินการ 725 พันล้านบาท 3มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 1 พันบาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 35 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการ ธค2561 ถึง กย2562 ใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 35 พันล้านบาท 4มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือน ธค2561 ถึง กย2562 สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 22 แสนคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 23 แสนคนในเดือน กย2562 โดยใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 920 ล้านบาท ขณะที่นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมทุกประเภท และเงินช่วยค่าครองชีพ ทั้งหมดต่ำกว่าเดือนละ 1 หมื่นบาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ขาดไปให้ครบ 1 หมื่นบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะมีข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 527 หมื่นคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณดำเนินการ 559 ล้านบาทต่อปี หรือ 46 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อ 2-3 ปีก่อน ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 300 บาท ดังนั้นเงินบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพที่รัฐบาลกำหนดจึงอยู่ที่ 9 พันบาท แต่ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นเป็น 330 บาทต่อวัน ครมจึงเห็นชอบขยายเงินในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นบาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น นายณัฐพรกล่าว นายณัฐพรกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครมยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ โดยกำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีมีการใช้สิทธิไปแล้ว ให้สามารถขอรับสิทธิในส่วนที่ไม่เกินส่วนของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 2 แสนบาท และผู้รับบำนาญที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 4 แสนบาท แต่หากใช้สิทธิไปแล้ว ให้รับตามสิทธิในส่วนที่ไม่เกินสิทธิของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท อย่างไรก็ดี คาดว่าจะมีผู้รับบำนาญที่เข้าเกณฑ์ประมาณ 159 แสนราย โดยมีวงเงินที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น 247 หมื่นล้านบาท นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบให้ ธอสจัดทำโครงการบ้านล้านหลังภายใต้วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ให้ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ มีบ้านอยู่อาศัย โดยวงเงินแบ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย 5 หมื่นล้านบาท สำหรับซื้อบ้านไม่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งวงเงินกู้ไว้ 2 หมื่นล้านบาท ให้ผ่อนนานถึง 40 ปี อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็นกรณีรายได้ไม่เกิน 25 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 5 คงที่ 300% ต่อปี กรณีรายได้เกิน 25 หมื่นบาท/คน/เดือน ตั้งวงเงินกู้ไว้ 3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 3 คงที่ 300% โดยทั้ง 2 กรณีเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 38 พันบาท นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม) ในมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการอนุมัติโครงการเพื่อผู้สูงอายุ รวม 86,994 ล้านบาท จนถูกมองหวังผลเลือกตั้งว่า หลายโครงการไม่ได้เพิ่งมาคิดและทำในวันนี้ เพราะมีกระบวนการสอบถามความเห็นจากประชาชน ซึ่งใช้เวลามาพอสมควร แต่มาประจวบเหมาะกับเวลาช่วงสิ้นปีพอดี ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง เพราะรัฐบาลมีตัวเลขผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ซึ่งที่แล้วมายังไม่มีรัฐบาลใดออกนโยบายส่งตรงไปยังผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการเดินทาง การใช้ชีวิต การรักษาพยาบาล โดย พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช ระบุว่าในอนาคต ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดเข้ามา ควรนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติ เพราะถือว่าตอบรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต นอกจากนี้ยังเห็นประชาชนมีภาระต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากในวงปีใหม่ จึงได้ให้ 500 บาท สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าว

joker 169 1️⃣2021
d2r | <动态当天时间> | อ่าน(319) | แสดงความคิดเห็น(816)
ทหารและตำรวจปาปัวนิวกินีรวมตัวกันด้านนอกอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 20 พย 2561 หลังจากบุกเข้าไปทำลายข้าวของภายในด้วยความไม่พอใจที่ยังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเอเปก / AFP【อ่านข้อความเต็ม】
zfb | <动态当天时间> | อ่าน(61) | แสดงความคิดเห็น(377)
ได้ฤกษ์ลากตั้ง กกตสั่งจับฮั้ว! สร้างสีสัน สว 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 00:01 น 【อ่านข้อความเต็ม】
2lf | <动态当天时间> | อ่าน(843) | แสดงความคิดเห็น(559)
ที่ประชุม ครมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญ และผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง วงเงินรวมกว่า 123 แสนล้านบาท ทั้งบรรเทาค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ซื้อสินค้าและบริการ ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังอนุมัติงบฯ 18 หมื่นล้านบาท ช่วยชาวสวนยางไร่ละ 1,800 บาท ต้องเรียกว่าเป็นนโยบาย ประยุทธ์นิยม แจกแหลกข่ม ประชานิยม ยุคทักษิณไปเลย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกรัฐบาล ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองหวังผลการเลือกตั้ง เพราะมีกระบวนการสอบถามความเห็นจากประชาชนนานแล้ว แต่มาประจวบเหมาะกับเวลาช่วงสิ้นปีพอดี แหม! คงเหมือนชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่ประจวบเหมาะกับ โครงการประชารัฐ ด้วยใช่ไหม?0【อ่านข้อความเต็ม】
zv0 | <动态当天时间> | อ่าน(33) | แสดงความคิดเห็น(92)
ที่ประชุม ครมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญ และผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง วงเงินรวมกว่า 123 แสนล้านบาท ทั้งบรรเทาค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ซื้อสินค้าและบริการ ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังอนุมัติงบฯ 18 หมื่นล้านบาท ช่วยชาวสวนยางไร่ละ 1,800 บาท ต้องเรียกว่าเป็นนโยบาย ประยุทธ์นิยม แจกแหลกข่ม ประชานิยม ยุคทักษิณไปเลย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกรัฐบาล ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองหวังผลการเลือกตั้ง เพราะมีกระบวนการสอบถามความเห็นจากประชาชนนานแล้ว แต่มาประจวบเหมาะกับเวลาช่วงสิ้นปีพอดี แหม! คงเหมือนชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่ประจวบเหมาะกับ โครงการประชารัฐ ด้วยใช่ไหม?0【อ่านข้อความเต็ม】
tvf | <动态当天时间> | อ่าน(851) | แสดงความคิดเห็น(559)
อ๋อย จ่อนั่งประธานยุทธศาสตร์ทษช แม้ว เรียกสมุนที่ยังไม่ย้ายคอกเคลียร์ใจ 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 09:41 น 【อ่านข้อความเต็ม】
p0p | 2021-09-19 | อ่าน(879) | แสดงความคิดเห็น(278)
ไม่ใจแคบเหมือนพรรคส้มหวาน น้องวิว คนรุ่นใหม่พรรคชาติพัฒนาพร้อมร่วมกีฬากระชับมิตร 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 09:51 น 【อ่านข้อความเต็ม】
dnv | 2021-09-19 | อ่าน(324) | แสดงความคิดเห็น(627)
สบส แถลงผลสอบ รพพระราม 2 กรณีสาวถูกสามีสาดน้ำกรด พบผิด 5 กระทง สั่งปรับกรณีไม่มีแพทย์ให้การรักษาหญิงถูกสาดน้ำกรด ส่วนอีก 4 กระทงให้ร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และผู้ดำเนินการสถานพยาบาล มีโทษจำคุก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส) มีการแถลงข่าวสรุปผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน รพพระราม 2 ปฏิเสธการรักษา และมีการให้บริการทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน กรณีสาวถูกสามีสาดน้ำกรดใส่หน้า โดย นพณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดี สบส กล่าวว่า สบสได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รพพระราม 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลระหว่างเกิดเหตุ ทั้งเอกสารทางการแพทย์ ภาพจากกล้องวงจรปิด และสอบปากคำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 15 คน และมีการประชุมสรุปผลเมื่อวันที่ 19 พยที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 1300-1900 น โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการของ รพพระราม 2 และ รพบางมด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ที่มีความเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่อง คือวันที่ 9 พย-19 พย ใช้เวลาพิจารณาทั้งหมดเพียง 10 วัน ผลสรุปของคณะกรรมการทางกองกฎหมายได้ส่งมาเพื่อให้ตนพิจารณาในช่วงเช้าที่ผ่านมามี 5 กรณี ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พศ2541 1กรณีให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ตรวจประเมินอาการผู้ป่วยและให้การรักษาเบื้องต้นโดยไม่มีการรายงานแพทย์ ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติว่าอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดในเรื่องไม่มีการควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขาที่ขออนุญาต เข้าข่ายผิดมาตรา 34 (1) (2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท โดยคณะอนุกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยจะมีการดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไป โดยผู้ที่จะถูกดำเนินคดีคือ ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 2จากการสอบถามพยาบาลที่ให้การตรวจรักษาแล้วได้รายงานผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ผู้ดำเนินการได้สั่งการให้รับผู้ป่วยไว้นอน รพ แสดงว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ก่อนที่จะนำผู้ป่วยไปนอนที่ รพตามข้อสั่งการ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ทางคณะกรรมการมีมติว่าอาจจะเข้าข่ายการไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เข้าข่ายหรือน่าจะมีความผิดตามมาตรา 34 (2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท มติของคณะอนุกรรมการให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อนำไปสู่กระบวนยุติธรรม ซึ่งผู้ที่จะถูกดำเนินคดีก็คือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลเช่นเดียวกัน 3กรณีไม่มีแพทย์ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย เพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินตามมาตรฐานที่มีการกำหนดไว้ กรณีนี้อาจจะเข้าข่ายทำผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และ พรบสถานพยาบาล มาตรา 35 (3) และ (4) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท กรณีนี้อนุกรรมการมีมติให้เปรียบเทียบปรับ ผู้ที่จะถูกลงโทษคือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล กับผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 4กรณีไม่ให้การช่วยเหลือดูแลแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อาจจะเข้าข่ายผู้ได้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการมิได้ควบคุมดูแลให้การรักษาดูแลแก่ผู้ป่วยตามมาตรา 33/1 อัตราโทษเข้าได้กับมาตรา 36 วรรค 1 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท มติกรรมการให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้กระทำความผิดคือผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล กับผู้ดำเนินการสถานพยาบาล และ 5กรณีเมื่อได้ช่วยเหลือเยียวยาแล้ว และอ้างว่าเป็นความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการไปรักษาตัวใน รพแห่งที่ 2 ที่มีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ เข้าข่ายการส่งต่อโดยไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท ตามมาตรา 36 (3) คณะกรรมการมีมติให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ นพณัฐวุฒิกล่าวว่า จะเห็นว่ามีการให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ 4 กรณี และมี 1 กรณีที่ให้เปรียบเทียบปรับ ซึ่งเราได้นำมติเข้าสู่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ เพื่อกำหนดว่าจะปรับเป็นเงินเท่าไร ก่อนส่งให้คณะกรรมการสอบสวนต่อไป ส่วนการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ พนักงานสอบสวนจะเริ่มเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวน และส่งต่อให้พนักงานอัยการมีมติต่อไปว่าจะมีการฟ้องร้องประเด็นใดบ้าง จากนั้นก็เป็นอันสิ้นสุดที่ศาลยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีอีกกรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลคือ กรณีพยาบาลที่ได้ให้การรักษาและยอมรับว่ามิได้รายงานแพทย์ จะเข้าข่ายกรณีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพที่ไม่ได้เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งทาง สบสจะได้ส่งเรื่องนี้ไปยังสภาการพยาบาลต่อไป【อ่านข้อความเต็ม】
f1t | 2021-09-19 | อ่าน(124) | แสดงความคิดเห็น(405)
สบส แถลงผลสอบ รพพระราม 2 กรณีสาวถูกสามีสาดน้ำกรด พบผิด 5 กระทง สั่งปรับกรณีไม่มีแพทย์ให้การรักษาหญิงถูกสาดน้ำกรด ส่วนอีก 4 กระทงให้ร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และผู้ดำเนินการสถานพยาบาล มีโทษจำคุก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส) มีการแถลงข่าวสรุปผลการสอบสวนของคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน รพพระราม 2 ปฏิเสธการรักษา และมีการให้บริการทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน กรณีสาวถูกสามีสาดน้ำกรดใส่หน้า โดย นพณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดี สบส กล่าวว่า สบสได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ รพพระราม 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลระหว่างเกิดเหตุ ทั้งเอกสารทางการแพทย์ ภาพจากกล้องวงจรปิด และสอบปากคำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 15 คน และมีการประชุมสรุปผลเมื่อวันที่ 19 พยที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 1300-1900 น โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการของ รพพระราม 2 และ รพบางมด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ที่มีความเกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่อง คือวันที่ 9 พย-19 พย ใช้เวลาพิจารณาทั้งหมดเพียง 10 วัน ผลสรุปของคณะกรรมการทางกองกฎหมายได้ส่งมาเพื่อให้ตนพิจารณาในช่วงเช้าที่ผ่านมามี 5 กรณี ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พศ2541 1กรณีให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ตรวจประเมินอาการผู้ป่วยและให้การรักษาเบื้องต้นโดยไม่มีการรายงานแพทย์ ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติว่าอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดในเรื่องไม่มีการควบคุมและดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขาที่ขออนุญาต เข้าข่ายผิดมาตรา 34 (1) (2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท โดยคณะอนุกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยจะมีการดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไป โดยผู้ที่จะถูกดำเนินคดีคือ ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 2จากการสอบถามพยาบาลที่ให้การตรวจรักษาแล้วได้รายงานผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ผู้ดำเนินการได้สั่งการให้รับผู้ป่วยไว้นอน รพ แสดงว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ก่อนที่จะนำผู้ป่วยไปนอนที่ รพตามข้อสั่งการ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ทางคณะกรรมการมีมติว่าอาจจะเข้าข่ายการไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เข้าข่ายหรือน่าจะมีความผิดตามมาตรา 34 (2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท มติของคณะอนุกรรมการให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อนำไปสู่กระบวนยุติธรรม ซึ่งผู้ที่จะถูกดำเนินคดีก็คือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลเช่นเดียวกัน 3กรณีไม่มีแพทย์ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย เพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินตามมาตรฐานที่มีการกำหนดไว้ กรณีนี้อาจจะเข้าข่ายทำผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และ พรบสถานพยาบาล มาตรา 35 (3) และ (4) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท กรณีนี้อนุกรรมการมีมติให้เปรียบเทียบปรับ ผู้ที่จะถูกลงโทษคือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล กับผู้ดำเนินการสถานพยาบาล 4กรณีไม่ให้การช่วยเหลือดูแลแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อาจจะเข้าข่ายผู้ได้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการมิได้ควบคุมดูแลให้การรักษาดูแลแก่ผู้ป่วยตามมาตรา 33/1 อัตราโทษเข้าได้กับมาตรา 36 วรรค 1 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท มติกรรมการให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้กระทำความผิดคือผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล กับผู้ดำเนินการสถานพยาบาล และ 5กรณีเมื่อได้ช่วยเหลือเยียวยาแล้ว และอ้างว่าเป็นความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการไปรักษาตัวใน รพแห่งที่ 2 ที่มีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่ เข้าข่ายการส่งต่อโดยไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท ตามมาตรา 36 (3) คณะกรรมการมีมติให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ นพณัฐวุฒิกล่าวว่า จะเห็นว่ามีการให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ 4 กรณี และมี 1 กรณีที่ให้เปรียบเทียบปรับ ซึ่งเราได้นำมติเข้าสู่คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ เพื่อกำหนดว่าจะปรับเป็นเงินเท่าไร ก่อนส่งให้คณะกรรมการสอบสวนต่อไป ส่วนการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ พนักงานสอบสวนจะเริ่มเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวน และส่งต่อให้พนักงานอัยการมีมติต่อไปว่าจะมีการฟ้องร้องประเด็นใดบ้าง จากนั้นก็เป็นอันสิ้นสุดที่ศาลยุติธรรม นอกจากนี้ยังมีอีกกรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลคือ กรณีพยาบาลที่ได้ให้การรักษาและยอมรับว่ามิได้รายงานแพทย์ จะเข้าข่ายกรณีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพที่ไม่ได้เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งทาง สบสจะได้ส่งเรื่องนี้ไปยังสภาการพยาบาลต่อไป【อ่านข้อความเต็ม】
pzt | 2021-09-19 | อ่าน(797) | แสดงความคิดเห็น(409)
เพ้อเจ้อกวาด350สส พปชรพลิกลิ้นแค่ปลุกขวัญ/บิ๊กตู่รอมาเชิญ 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 00:01 น ประยุทธ์ เผยพระราชพิธีสำคัญก่อนเลือกตั้งต้องรอโปรดเกล้าฯ ลงมา ยันเดินตามโรดแมปเลือกตั้ง 24 กพ เผยเป็นคนชงเองให้เลือกวันนี้ ชี้ต้นเหตุออกคำสั่ง 16/2561 เพราะมีหลายส่วนขอร้องกันมา บิ๊กป้อม-วิษณุ ประสานเสียงคำสั่งคุ้มครอง กกต สนธิรัตน์-สมศักดิ์ พลิกลิ้นบอกคำโอ่เรื่องรัฐธรรมนูญ-กวาด 350 สสแค่วาทกรรมปลุกใจ ทษช สุดคึก อดีต รมต-ทูต-ทหารแห่ซบ New Dem ข้องใจอนาคตใหม่ทำไมเพิ่งถอนตัวงานกีฬาสี เมื่อวันอังคาร พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) ถึงกรณีเคยระบุถึงพระราชพิธีสำคัญจะเกิดก่อนการเลือกตั้งว่า เรื่องนี้ต้องรอฟังจากท่าน รอการโปรดเกล้าฯ ลงมา พลอประยุทธ์ยังกล่าวถึงคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 16/2561 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ว่าไม่ได้ไปก้าวล่วง แต่เป็นการร้องขอขึ้นมาจากหลายส่วนด้วยกันว่ายังมีปัญหาอยู่ มีความขัดแย้งกันอยู่หลายประการ เพียงแต่มอบอำนาจให้ กกตมีอำนาจเด็ดขาดในการแก้ไขปรับปรุง ไม่ได้หมายความว่าจะเอื้อประโยชน์ให้ใคร แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบจากการรับฟังความคิดเห็นที่ทั่วถึง ข้อสำคัญเรื่องนี้ไม่มีผลกระทบกับโรดแมปทั้งสิ้น ฉะนั้นไม่ต้องมาถามผมว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ ถ้าจะไม่เชื่อ ทั้งหมดเป็นไปตามโรดแมปที่ประกาศไว้แล้ว สุดแล้วแต่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นตามมา ก็เป็นเรื่องของส่วนรวมที่จะไปว่ากันมา รวมถึงฝ่ายการเมือง และ กกตก็เป็นผู้ตัดสินใจ ผมไม่ไปก้าวล่วงเด็ดขาด พลอประยุทธ์ระบุ เมื่อถามถึงกรณีพรรคเล็กยื่นขอให้เลื่อนวันเลือกตั้งจาก 24 กพ2562 ออกไปนั้น พลอประยุทธ์กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ทราบ มีการพูดกันไปมาในสื่อ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงแล้ว เป็นเรื่องของ กกต สิ่งสำคัญเรารู้อยู่แล้วรัฐบาลมีความจริงใจแค่ไหน แม้กระทั่งกฎหมายจะเอื้ออำนวยให้เลือกตั้งได้ถึง พค2562 แต่ได้เสนอเองว่าขอให้มีการเลือกตั้งในเดือน กพเป็นระยะแรกของกฎหมายด้วยซ้ำไป ขอให้ดูเจตนารมณ์ของผมตรงนี้ ทุกคนต้องช่วยทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ รวมความไปถึงหลังการเลือกตั้ง การจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องสงบสุข หลายอย่างเป็นโอกาสของเราอยู่แล้ว ในช่วงที่ผ่านมา 4 ปี บ้านเมืองเราสงบสุข ทุกอย่างมีความก้าวหน้า เจริญเติบโต เราจะทำลายโอกาสของเราได้อย่างไร เราจะเอาการเมืองมาทำลายกันหรือ นายกฯ ระบุ ด้าน พลอประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมวกลาโหม ย้ำเช่นกันว่า ไม่มีการเลื่อนการเลือกตั้ง เรายังยึดวันที่ 24 กพ2562 อยู่ แต่ที่ฝ่ายการเมืองเขายังไม่เชื่อนั้น เขาจะเชื่อได้อย่างไร เพราะเป็นคนละฝ่ายกัน เราไม่เลื่อนการเลือกตั้ง ทุกอย่างทำตามโรดแมป ส่วนจะเลื่อนหรือไม่นั้น อยู่ที่ กกต แต่เรายืนยันของเราว่าเดินตามโรดแมป ไม่รู้ ต้องไปถาม กกต และคำสั่งนี้ออกมาเพื่อปกป้อง กกตไม่ให้ถูกฟ้องร้อง พลอประวิตรตอบคำถามถึงคำสั่งหัวหน้า คสชเป็นการเอื้อพรรคการเมืองบางพรรค นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ยืนยันว่า คำสั่งหัวหน้า คสชที่ 16/2561 ไม่ได้เป็นการครอบงำการทำงานของ กกต ไม่เกี่ยวกันเลย และอีกหน่อยจะรู้เองว่ามีผลดีอะไรขึ้น ยืนยันว่าทุกอย่างไม่กระทบต่อการเลือกตั้งแน่นอน ไม่กระทบวันรับสมัคร สส ไม่กระทบวันประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส ไม่กระทบกับอะไรเลย โดยข้อดีของประกาศคือ ใช้คุ้มครอง กกตเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เพราะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่จะจับผิด กกตว่าสิ่งที่ทำไปไม่ถูกต้อง และคำสั่งไม่ได้เอื้อกับพรรคการเมืองใดน่าสังเกตว่าตามกำหนดการเดิม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต มีวาระงานที่จะร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กกตกับกรมราชทัณฑ์ แต่เมื่อถึงเวลานายอิทธิพรได้ยกเลิก โดยระบุว่าติดประชุม และมอบหมายให้ พตอจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกตลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ พตอณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์แทน ซึ่งคาดว่าอาจเป็นเพราะคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 16/2561 ที่กำลังเป็นวาระร้อนและอาจถูกสื่อมวลชนซักถามต่อเนื่องส่วนความคิดเห็นของฝ่ายการเมืองในเรื่องนี้นั้น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย (พท) กล่าวว่า เป็นบันไดอีกขั้นหนึ่ง หรืออีกวิธีการหนึ่งที่ผู้มีอำนาจต้องการเข้าสู่อำนาจอีกครั้งหลังการเลือกตั้งได้ เพราะจริงๆ แล้วเขตเลือกตั้งแบ่งเรียบร้อยแล้ว รอเพียง กกตลงนาม แต่ท้ายที่สุดก็มีการประกาศใช้มาตรา 44 ขึ้นมา จึงอยากเตือนว่าการทำอะไรที่ฝืนหลักความจริง ฝืนความรู้สึกของประชาชน และฝืนกฎหมายไม่ควรเกิดขึ้น เพราะเป็นการกระทำที่ทำในช่วงที่ประเทศได้ประกาศไปทั่วโลกว่าเรากำลังคืนประชาธิปไตยกลับสู่ประเทศ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด คณะทำงานสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เป็นใบเสร็จที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่ามีการวางงานทำเป็นกระบวนการในการดูดอดีต สสให้ย้ายพรรค โดยอ้างว่าจะแบ่งเขตให้ได้เปรียบและนำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้ง ซึ่งมีการพยายามแบ่งเขตเพื่อเอื้อต่อการได้รับชัยชนะในหลายจังหวัด อาทิ นครพนม นครราชสีมา อุบลราชธานี รวมถึง กทมหนูนาขอให้ตาหายไวๆ นสกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ) กล่าวว่า ขอให้กำลังใจ กกตและประธาน กกตที่ป่วย จนทำให้ต้องเลื่อนการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งอยากให้หายเร็วๆ เพื่อการเลือกตั้งจะได้ชัดเจน และขอเป็นกำลังใจให้ เพราะสมัยนี้มีโรงพยาบาลดีๆ มีมาก ส่วนที่หลายฝ่ายวิจารณ์ว่า กกตถูกอำนาจบางอย่างแทรกแซง ยังเชื่อมั่นใน กกตว่าจะไม่แลกศักดิ์ศรีของตัวเองไปกับการยอมให้อำนาจบางอย่างแทรกแซง ส่วน รทปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (พท) กล่าวว่า กกตเป็นองค์กรอิสระ ไม่ควรมีใครครอบงำ ดังนั้นขอให้ กกตทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ทั้งการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง และการออกระเบียบต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพ เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้จะถูกจับจ้องจากสังคมโลก กกตจึงต้องจัดการเลือกตั้งให้มีความเสรี โปร่งใส และอยากให้ผู้มีอำนาจอย่าแทรกแซงการทำหน้าที่ของ กกต วันเดียวกัน ยังคงมีผลพวงจากกรณีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน นำกลุ่มสามมิตร 60 คนเข้า พปชร โดยกรณีนายสมศักดิ์ระบุรัฐธรรมนูญ 2560 ออกแบบมาเพื่อพวกเรานั้น พลอประยุทธ์ระบุว่าที่แกนนำต่างๆ ออกมาพูดเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการพูด ถ้าฟังหรือเอามาเป็นปัญหาทุกอันมันก็ไปไม่ได้หมด ไม่ไปตอบโต้หรือโต้แย้ง เมื่อถามถึงกรณีแกนนำ พปชรระบุจะเสนอชื่อ พลอประยุทธ์เป็นนายกฯ คนเดียว สนใจและพร้อมรับหรือไม่ พลอประยุทธ์ตอบว่า เรื่องการเสนอชื่อยังไม่เห็นมีใครมาเสนอสักที การเสนอชื่อก็ต้องมาพบปะเป็นเรื่องเป็นราว ไม่ใช่ไปพูดกันในสื่อ ในอะไรต่างๆ เหล่านี้ ผมจะมีอะไรก็อยู่ในใจ เพราะในใจก็คือในใจ จะใช้คำว่านอกใจก็ไม่ได้ แต่ถ้าข้างนอกก็อีกเรื่องหนึ่ง เอาไว้ผมจะพูดอีกทีก็แล้วกัน ยังมีเวลาอยู่ พลอประยุทธ์กล่าว ส่วน พลอประวิตรกล่าวตอบคำถามถึงกระแสข่าวนายทหารใกล้ชิดในภาคอีสานเดินเกมดูด สสให้พรรค พปชรว่า ไม่จริง และคนในกองทัพสนิทกันทุกคน หลายครั้งก็ถูกอ้างชื่อ พลตตสุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ถูกอ้าง ซึ่งก็จับกุมและแถลงข่าวไปแล้ว เมื่อเขาอ้างจะทำอะไรได้ แล้วไปเชื่อกันทำไม ผมบอกตลอดไม่ให้เอาชื่อไปอ้าง แต่ก็มีการอ้างอยู่ทุกวัน ทุกเรื่อง ยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐ พลอประวิตรกล่าว ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมวพาณิชย์ ในฐานะเลขาธิการ พปชร กล่าวถึงกรณีประกาศว่า พปชรจะกวาด สส 350 ที่นั่ง ว่าพูดกับสมาชิกและผู้สมัครของพรรค เป็นการพูดให้กำลังใจกับสมาชิกที่ประสงค์จะลงรับสมัคร สส เพื่อให้เกิดกำลังใจในการทำงานทั้ง 350 เขต และเกิดความเข้มแข็งในพื้นที่ จึงพูดไปว่าถ้ามีบุคลากรคุณภาพมากมายขนาดนี้ ก็อาจได้ทั้ง 350 เขต เป็นเพียงวาทกรรมให้กำลังใจ ไม่ได้หมายความว่าเราจะกวาด 350 เขต ซึ่งทางการเมืองเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เรื่องเป้าหมาย สสกี่คนนั้น พรรคจะทำให้ดีที่สุดในการทำงาน แน่นอนว่าพรรคต้องทำหน้าที่เต็มความสามารถ ทั้งตัวบุคคลและนโยบาย ส่วนผลจะเป็นอย่างไร เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจและลงคะแนน คงไม่สามารถบอกได้ว่าจำนวนเป็นเท่าไร ส่วนพรรคจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นั้น เราทำดีที่สุดก่อน ขอทำเป็นขั้นตอน ถึงวันนั้นผลเป็นอย่างไรค่อยมาว่ากันอีกที คิดว่าทุกพรรคคิดคล้ายๆ กัน ถามถึงความชัดเจนในการลาออกจากตำแหน่ง รมวพาณิชย์ ไปทำงานการเมืองเต็มตัวนั้น นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ใกล้เข้าไปทุกที เรามีกำหนดการตามกรอบเวลา และจะเป็นไปตามขั้นตอน ขอให้สบายใจ จะเห็นว่าการที่พวกเราอยู่ในตำแหน่ง เรายึดกติกาการทำงานใน 2 สถานภาพค่อนข้างมาก อย่างเช่นที่ให้สัมภาษณ์เรื่องการเมืองตอนนี้ เพราะลากิจไว้จนถึง 1030 นเรียงหินชี้แค่ปลุกใจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำ พปชร กล่าวถึงกรณีการพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเรา ว่าพูดจริง แต่หมายถึงพรรคการเมืองขนาดกลาง และพรรคการเมืองขนาดเล็ก รวมถึงพรรคการเมืองหน้าใหม่ที่ไม่มีฐานเสียงมาก่อน เป็นการพูดปลุกใจให้บรรดาผู้สมัครหน้าใหม่ๆ แม้ประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ผมก็ไม่ได้ไปสนใจอะไร และไม่คิดไปตอบโต้ให้เป็นประเด็นยืดยาว เพราะจุดเด่นของพรรคนั้น ไม่นิยมความขัดแย้ง ต้องการให้ประเทศสงบ ไม่ต้องการให้ประชาชนรู้สึกว่าเรายึดติดกับความขัดแย้ง เราจะเสียเวลากับเรื่องเดิมๆ ไม่ได้ นายสมศักดิ์กล่าว นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิก พปชรชี้แจงถึงกรณีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตแกนนำกลุ่มสามมิตรระบุว่า พปชรเปิดตัวยิ่งใหญ่กว่าสมัยพรรคไทยรักไทยนั้น คงเป็นความรู้สึกที่ท่านสัมผัสได้ ดังนั้น อย่าพยายามสร้างเงื่อนไข สาดโคลนโจมตีใคร เพราะมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งอีก และขอยืนยันว่า พปชรไม่ได้เป็นนั่งร้านหรือตัวแทนพรรคเผด็จการ แต่เป็นพรรคของพี่น้องประชาชนทุกคน แล้วพี่น้องประชาชนจะเป็นตัดสินเองว่าจะให้โอกาสพรรคใดขณะเดียวกันยังคงมีความเคลื่อนไหวเรื่องสมาชิกพรรคอย่างคึกคัก โดยเฉพาะพรรคไทยรักษาชาติ (พท) โดยมีกลุ่มบุคคลเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรค ทั้งนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีต รมวศึกษาธิการ, นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, นายมารุต จิตรปฏิมา อดีตเอกอัครราชทูตสิงคโปร์, พลออสมชาย เธียรอนันท์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ และอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, พลอยศนันท์ หร่ายเจริญ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นพเชิดชัย ตันติศิรินทร์ อดีต สสบัญชีรายชื่อ พท โดยมี รทปรีชาพล และแกนนำ ทษชต้อนรับ นายปิยวัชรกล่าวว่า ยินดีที่ได้มีโอกาสมาแสดงสิทธิทางการเมืองในฐานะประชาชน และด้วยประสบการณ์อยากสนับสนุน ทษช ซึ่งเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ เพราะอนาคตประเทศจะผูกพันกับอนาคตโลก ที่ผ่านมาเราเสียเวลากับภาวะการเมืองที่ขลุกขลัก ทำให้ภาพลักษณ์ประเทศกระทบกระเทือน ดังนั้นจึงอยากเข้ามาให้คำปรึกษา และแชร์ประสบการณ์ที่สั่งสมมา ปรับภาพลักษณ์ประเทศให้เป็นประชาธิปไตยสากล ขณะที่ พลอยศนันท์กล่าวว่า ได้คุยกับผู้ใหญ่ของพรรคแล้วเห็นชอบใน 2 เรื่องคือ 1ไขว่คว้าโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชน และ 2ยึดมั่นในความเป็นพี่น้องร่วมชาติ เพราะเรามีศูนย์รวมจิตใจเดียวกัน ไม่ว่าจะเหนือสุดเชียงรายหรือใต้สุดสยาม เราก็คือพี่น้องร่วมชาติ ส่วนนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษก พทกล่าวว่า พรรคยังคงมั่นคงเป็นปึกแผ่น ยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพรรคพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง แม้ว่าแกนนำจำนวนหนึ่งลาออกไป แต่คาดว่าหลังเลือกตั้งแล้วจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันในรัฐสภา เพราะทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคไทยรักษาชาติต่างยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ไม่เอาเผด็จการเช่นเดียวกัน ส่วนที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ) นายสดใส รุ่งโพธิ์ทอง นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ได้มากรอกใบสมัครเป็นสมาชิกพรรค ชทพ มี นสกัญจนาให้การต้อนรับ โดยนายสดใสกล่าวถึงกระแสข่าวไปพรรค พปชรว่าไม่เป็นความจริง แต่ที่เป็นข่าวเพราะมีสมาชิกพื้นที่ปทุมธานีคนหนึ่งที่ไปสังกัดพรรค พปชร อยากให้ไปเป็นหัวหน้าทีม จึงให้นายชวน ชูจันทร์ กรรมการบริหารพรรค พปชรโทรศัพท์มาพูดคุย แต่ได้ยืนยันไปแล้วว่าทำงานกับพรรค ชทพ สำหรับการเดินสายหาสมาชิกนั้น ที่คิงคอง ไรซ์ ริม ถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่น-นครราชสีมา คุณหญิงสุดารัตน์ พร้อมแกนนำพรรค ได้ลงพื้นที่พบปะชาวขอนแก่น พร้อมเปิดสถานที่รับสมัครสมาชิกพรรค ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเอง มีการร่วมกันถ่ายภาพรวมและถ่ายเซลฟีเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย ด้านนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช) พร้อมแกนนำ ได้เริ่มกิจกรรมเดินคารวะแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ที่บริเวณตลาดสดมหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งก็มีเหตุขลุกขลักในระหว่างทางบ้าง แต่ก็ไม่มีเหตุรุนแรง ส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีNew Dem จับไก่อนาคตใหม่ ยังมีกรณีที่น่าสนใจในกรณีกลุ่ม New Dem หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป) ซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีกับคนรุ่นใหม่พรรคต่างๆ จัดกิจกรรมฟุตบอลและแชร์บอลในกีฬาสีกระชับมิตรในวันที่ 1 ธคนั้น โดยพรรคอนาคตใหม่ (อนค) ได้ออกแถลงการณ์ขอถอนตัวเนื่องจากมีการเชิญพรรคพลังประชารัฐ (พปชร) เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่ง อนคมีจุดยืนที่ไม่อาจประนีประนอมได้ เรื่องการไม่เอาการสืบทอดอำนาจของ คสช จึงไม่อาจร่วมกิจกรรมกับพรรคที่เป็นกลไกสืบทอดอำนาจของ คสชโดยตรงได้ และต่อมานายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส หนึ่งในกลุ่ม Next Gen คนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทยที่ได้ประชุมร่วม New Dem ในการจัดกิจกรรมได้โพสต์เฟซบุ๊กถอนตัวเช่นกันนั้น ล่าสุดกลุ่ม New Dem ออกแถลงการณ์กรณีพรรคอนาคตใหม่ถอนตัว ว่า 1New Dem รู้สึกประหลาดใจกับการเปลี่ยนใจและถอนตัวของพรรคอนาคตใหม่ ที่ให้เหตุผลว่า อนคเพิ่งรับทราบในที่ประชุมวันนี้ ว่าเชิญชวนพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากคำเชิญตั้งแต่แรกมีการเผยแพร่รายชื่อพรรคการเมืองที่ได้เชิญชวนอย่างชัดเจน ซึ่ง 2 พรรคในนั้นก็คือ พปชรและ อนค หลังจากนั้น อนคจึงมาตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม เพราะฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่พรรค อนคจะทราบเป็นครั้งแรกในที่ประชุมวันนี้ ว่าเชิญชวน พปชรเข้าร่วมด้วย ตามที่ อนคประกาศ 2New Dem รู้สึกผิดหวัง แต่เคารพในสิทธิและการตัดสินใจของ อนค เพราะเรามองว่าการแข่งกีฬากระชับมิตรร่วมกันเป็นนิมิตหมายอันดีที่พรรคการเมืองซึ่งมีอุดมการณ์แตกต่างกัน และพร้อมลงแข่งขันกันในระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งที่จะมาถึง สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 3New Dem เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของหลายพรรคการเมืองที่สนใจกับกิจกรรมนี้ และได้ตอบรับข้อเสนอที่ให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกพรรคร่วมจัด โดยทุกพรรคเป็นเจ้าภาพ 4เพื่อให้จุดประสงค์ของงานร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมมากไปกว่าการเล่นกีฬาเพื่อกระชับมิตร New Dem ได้เสนอให้ร่วมระดมทุนที่ได้จากการจัดงานและจากพรรคการเมืองที่เข้าร่วมนำไปบริจาคให้มูลนิธิและองค์กรเพื่อสังคมต่างๆ ที่ทุกพรรคเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งข้อเสนอนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทุกพรรคที่เข้าร่วมการประชุม และ 5New Dem และพรรคที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ยังคงจัดงานต่อ เพราะ ณ เวลาที่ อนคถอนตัวก็ได้รับคำตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากตัวแทนของพรรคชาติพัฒนา (คุณเยาวภา บุรพลชัย) พรรคภูมิใจไทย (คุณจิตรภณ ทิพย์โภคาสกุล) พรรครวมพลังประชาชาติไทย (คุณเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์) พรรคเกียน (คุณสมบัติ บุญงามอนงค์) พรรคเพื่อไทย (คุณตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส) พรรคเสรีรวมไทย (คุณจักรพงศ์ บุปผา) พรรคกลาง (คุณอัษฎางค์ สมบูรณ์ผล) และพรรคพลังท้องถิ่นไทย (twitter-admin พรรคพลังท้องถิ่นไท) ในช่วงเช้าที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป) รอทรงกลด ชื่นชูผล หรือผู้กองปูเค็ม อดีตนายทหารบกที่มักมีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค ให้สืบสวนข้อเท็จจริงกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค มีส่วนทุจริตในการหยั่งเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคหรือไม่ นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ รองโฆษกพรรคฝ่ายการเมือง ปชป กล่าวว่า รอทรงกลดเคยเป็นสมาชิกพรรคจริง แต่ได้แจ้งขอลาออก ซึ่งมีผลไปเมื่อวันที่ 8 พย2560 ซึ่งไม่ใช่ รอทรงกลดไม่ใช่สมาชิกพรรค แต่พยายามยื่นเรื่องก้าวก่ายในกิจการภายในของพรรค ไม่ทราบว่าไปรับงานของใคร แต่หากเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของผู้กองปูเค็ม ก็สามารถอนุมานได้ว่าสัมพันธ์กับบุคคลคนใดเป็นพิเศษ【อ่านข้อความเต็ม】
1vr | 2021-09-18 | อ่าน(207) | แสดงความคิดเห็น(349)
ครมเท 123 แสนล้านบาท ผุดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญและผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง โฆษกรัฐบาลปัดพัลวันเปล่าแจกดะช่วงใกล้เลือกตั้ง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 20 พยที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม ครมได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญ และผู้มีรายได้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง คิดเป็นวงเงินดำเนินการรวมกว่า 123 แสนล้านบาท โดยคาดว่ามาตรการทั้งหมดจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ 007% เนื่องจากมาตรการมีกรอบเวลาดำเนินการถึงปี 2562 ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีกับภาพรวมเศรษฐกิจได้ดีกว่าปีนี้ นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 387 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยมีภาระค่าครองชีพลดลง โดยกำหนดให้กรณีค่าไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีน้ำประปา ให้ใช้ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่ ธค2561 ถึง กย2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมด 145 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็น 82 ล้านครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น ในส่วนนี้มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 27 หมื่นล้านบาท 2มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติมในเดือน ธค2561 เป็นเงิน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 145 ล้านคน โดยจะใช้วงเงินดำเนินการ 725 พันล้านบาท 3มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 1 พันบาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 35 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการ ธค2561 ถึง กย2562 ใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 35 พันล้านบาท 4มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือน ธค2561 ถึง กย2562 สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 22 แสนคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 23 แสนคนในเดือน กย2562 โดยใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 920 ล้านบาท ขณะที่นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมทุกประเภท และเงินช่วยค่าครองชีพ ทั้งหมดต่ำกว่าเดือนละ 1 หมื่นบาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ขาดไปให้ครบ 1 หมื่นบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะมีข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 527 หมื่นคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณดำเนินการ 559 ล้านบาทต่อปี หรือ 46 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อ 2-3 ปีก่อน ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 300 บาท ดังนั้นเงินบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพที่รัฐบาลกำหนดจึงอยู่ที่ 9 พันบาท แต่ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นเป็น 330 บาทต่อวัน ครมจึงเห็นชอบขยายเงินในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นบาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น นายณัฐพรกล่าว นายณัฐพรกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครมยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ โดยกำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีมีการใช้สิทธิไปแล้ว ให้สามารถขอรับสิทธิในส่วนที่ไม่เกินส่วนของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 2 แสนบาท และผู้รับบำนาญที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 4 แสนบาท แต่หากใช้สิทธิไปแล้ว ให้รับตามสิทธิในส่วนที่ไม่เกินสิทธิของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท อย่างไรก็ดี คาดว่าจะมีผู้รับบำนาญที่เข้าเกณฑ์ประมาณ 159 แสนราย โดยมีวงเงินที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น 247 หมื่นล้านบาท นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบให้ ธอสจัดทำโครงการบ้านล้านหลังภายใต้วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ให้ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ มีบ้านอยู่อาศัย โดยวงเงินแบ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย 5 หมื่นล้านบาท สำหรับซื้อบ้านไม่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งวงเงินกู้ไว้ 2 หมื่นล้านบาท ให้ผ่อนนานถึง 40 ปี อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็นกรณีรายได้ไม่เกิน 25 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 5 คงที่ 300% ต่อปี กรณีรายได้เกิน 25 หมื่นบาท/คน/เดือน ตั้งวงเงินกู้ไว้ 3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 3 คงที่ 300% โดยทั้ง 2 กรณีเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 38 พันบาท นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม) ในมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการอนุมัติโครงการเพื่อผู้สูงอายุ รวม 86,994 ล้านบาท จนถูกมองหวังผลเลือกตั้งว่า หลายโครงการไม่ได้เพิ่งมาคิดและทำในวันนี้ เพราะมีกระบวนการสอบถามความเห็นจากประชาชน ซึ่งใช้เวลามาพอสมควร แต่มาประจวบเหมาะกับเวลาช่วงสิ้นปีพอดี ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง เพราะรัฐบาลมีตัวเลขผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ซึ่งที่แล้วมายังไม่มีรัฐบาลใดออกนโยบายส่งตรงไปยังผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการเดินทาง การใช้ชีวิต การรักษาพยาบาล โดย พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช ระบุว่าในอนาคต ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดเข้ามา ควรนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติ เพราะถือว่าตอบรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต นอกจากนี้ยังเห็นประชาชนมีภาระต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากในวงปีใหม่ จึงได้ให้ 500 บาท สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าว【อ่านข้อความเต็ม】
pdl | 2021-09-18 | อ่าน(279) | แสดงความคิดเห็น(106)
ผู้คุมเรือนจำสงขลาถูกยิงในห้องน้ำร้านอาหารกลางดึก 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 09:51 น 【อ่านข้อความเต็ม】
dl1 | 2021-09-18 | อ่าน(394) | แสดงความคิดเห็น(790)
ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด คำสั่งหัวหน้า คสชที่ 16/2561 ยังเป็นที่ข้องใจของบรรดาพรรคการเมืองใหญ่ บิ๊กตู่-พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสชชี้แจงว่า ไม่ได้ไปก้าวล่วง กกต แต่เป็นการร้องขอขึ้นมาจากหลายส่วนว่ายังมีปัญหาอยู่ ตนเพียงแต่มอบอำนาจให้ กกตมีอำนาจเด็ดขาดในการแก้ไขปรับปรุง และไม่มีผลกระทบกับโรดแมปทั้งสิ้น แต่ก่อนหน้านั้น นายอิทธิพล บุญประคอง ประธาน กกต และ พตอจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต ยืนยันว่าสำนักงาน กกตอยู่ระหว่างนำส่งประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่เมื่อคำสั่งหัวหน้า คสชดังกล่าวออกมา จึงได้มีการระงับการนำส่งประกาศดังกล่าวไว้ ตกลงใครมุสากันแน่ ต้องจับตาการแบ่งเขตใหม่จะเอื้อพรรคการเมืองใด?0【อ่านข้อความเต็ม】
txv | 2021-09-18 | อ่าน(69) | แสดงความคิดเห็น(574)
โรคหัดระบาดเด็กภาคใต้ตอนล่างเสียชีวิตแล้ว 18 ราย 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 12:40 น 【อ่านข้อความเต็ม】
r1r | 2021-09-17 | อ่าน(559) | แสดงความคิดเห็น(882)
ควันหลงจากรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ บอกจะเชิญ นายหัวชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค และอดีตนายกรัฐมนตรี เป็น 1 ใน 3 รายชื่อในบัญชีว่าที่นายกรัฐมนตรีที่พรรคจะเสนอ เนื่องจากเชื่อว่าคนยังรัก และจะทำให้หาเสียงได้ง่าย เพราะท่านเป็นหลักของประชาธิปไตย 【อ่านข้อความเต็ม】
fnd | 2021-09-17 | อ่าน(763) | แสดงความคิดเห็น(681)
พรรคหน้าใหม่ 2 พรรคที่คึกคักเป็นพิเศษตอนนี้ก็คือ พปชรและพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช) เรียกว่าหัวกระไดไม่แห้ง มีกลุ่มการเมือง คนเด่น คนดัง ตบเท้ามาสมัครสมาชิกกันเพียบ แต่ 2 พรรคนี้ก็ประกอบไปด้วยนักการเมืองหน้าเก่าจำนวนมาก ซึ่งยังเป็นนอมินีของการเมือง 2 ขั้วเหมือนเดิม ไม่ได้พัฒนาไปถึงไหน หลังเลือกตั้งจึงยังไม่เห็นอนาคตการเมืองไทยแต่อย่างใด0 【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-09-20

เครดิต ฟรี ได้ จริงๆ1️⃣M98| สล็อต เครดิต ฟรี pg 1️⃣2021| สล็อต ผ่าน ท รู วอ ล เล็ ต1️⃣LOOK618| แจก เครดิต ฟรี 300 ไม่ ต้อง ฝาก ล่าสุด1️⃣LOOK618| slot joker ล่าสุด1️⃣LOOK618| แจก เครดิต ฟรี แค่ สมัคร สมาชิกjoker เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 20191️⃣LOOK618| เว็บ ทดลอง เล่น ฟรี1️⃣M98| เกม เล่น ได้ เงิน จริงๆ1️⃣M98| สล็อต โจ๊ก เกอร์ 9991️⃣M98| บา คา ร่า ยอด นิยม 1️⃣2021| ฝาก 9 รับ 100 ล่าสุด 20211️⃣M98| แจก เครดิต ฟรี 2021 ล่าสุด1️⃣LOOK618| สล็อต ทุน น้อย ฝาก 10 รับ 100 1️⃣2021| joker456 เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| เกม ได้ ตัง ไม่ ต้อง ลงทุน1️⃣LOOK618| slot 888 v21️⃣M98| mgm99wincom1️⃣LOOK618| ทดลอง เล่น wm casino 1️⃣2021| yes123 คา สิ โน1️⃣LOOK618| ufabet tep1️⃣LOOK618| k ดิ ต ฟรี1️⃣M98| sexy game1688 1️⃣2021| 918kiss ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ำ1️⃣M98| ufa6666 มือ ถือ1️⃣LOOK618| โหลด เกม jack881️⃣LOOK618| joker เกม ไหน ดี1️⃣LOOK618| roar66 เครดิต ฟรี 501️⃣M98| slot joker เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| โจ๊ก เกอร์ 8891️⃣LOOK618| คา สิ โน เฮ้า 1️⃣2021| เว็บ แจก ฟรี เครดิต 20201️⃣LOOK618| pg slot auto 77 1️⃣2021| ค่า สิ โน ออนไลน์ ได้ เงิน จริง มือ ถือ1️⃣LOOK618| ส ล๊ อ ต เว ป ตรง 1️⃣2021| แจก เครดิต ฟรี 300 ไม่ ต้อง ฝาก 2020 ฟรี 1️⃣2021| เกม สล็อต น่า เล่น 1️⃣2021| ฟรี 300 บาท ไม่ ต้อง ฝาก ก่อน ชนะ ถอน ได้1️⃣LOOK618| ฝาก 50 รับ 100 วอ เลท pg 1️⃣2021| สล็อต พา รวย 1️⃣2021| บา คา ร่า ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา ออ โต้ 1️⃣2021| slot สมัคร ใหม่ ได้ รับ เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 1️⃣2021| โปร โม ชั่ น บา คา ร่า ฝาก 50 1️⃣2021| mm88us 1️⃣2021| 918kisskiss918 vip 1️⃣2021| สมาชิก ใหม่ รับ เครดิต ฟรี 20211️⃣M98| เกม สล็อต ใหม่ ล่าสุด1️⃣M98| slot ฝาก ผ่าน true wallet1️⃣M98| 50 รับ 100 xo1️⃣M98| เว็บ เกม ออนไลน์ ไม่มี ขั้น ต่ํา1️⃣LOOK618| slot house เครดิต ฟรี1️⃣M98| mafia77th 1️⃣2021| ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ 20211️⃣M98| xe88 ฟรี เครดิต1️⃣LOOK618| royal1688 ฟรี เครดิต 1️⃣2021| joker123 ฝาก 20 รับ 1001️⃣M98| 1688 บา คา ร่า1️⃣LOOK618| สูตร wm551️⃣LOOK618| mafia game 891️⃣M98| fun88 คา สิ โน1️⃣LOOK618| slot wallet ไม่มี ขั้น ต่ํา1️⃣M98| joker เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์1️⃣M98| super slotxo 1️⃣2021| เกม สล็อต png1️⃣LOOK618| 369 super slot 1️⃣2021| เว็บ sa gaming 1️⃣2021| ibc9 casino jackpot1️⃣LOOK618| slot ฝาก 9 บาท1️⃣LOOK618| ts899 casino1️⃣LOOK618| slot mg เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| ดาวน์โหลด 918kiss เวอร์ชั่น ล่าสุด 1️⃣2021| sa66 เข้า สู่ ระบบ1️⃣LOOK618| superlot999 joker1️⃣LOOK618| สล็อต pg เว็บ ตรง1️⃣LOOK618| xo slot 77 1️⃣2021| เค ร เครดิต ฟรี ล่าสุด 1️⃣2021| slot007 มาเฟีย 1️⃣2021| เล่น เกม ได้ เงิน จริง1️⃣M98| โหลด โจ๊ก เกอร์ 8881️⃣LOOK618| เกม ออนไลน์ ฟาโรห์1️⃣M98| เกมส์ คา สิ โน1️⃣LOOK618| เว็บ พี จี1️⃣M98| slot4u pg1️⃣LOOK618| ฝาก วอ เลต ไม่มี ขั้น ต่ํา 1️⃣2021| slot22th 1️⃣2021| joker56 gaming1️⃣LOOK618| คา สิ โน ฝาก ขั้น ต่ํา 1 บาท1️⃣LOOK618| สล็อต ไลน์ 221️⃣M98| ฝาก 100 รับ 200 ถอน ไม่ อั้น วอ เลท1️⃣LOOK618| 918kiss apk ดาวน์โหลด1️⃣M98| pg909 slot1️⃣M98| joker slot 29291️⃣LOOK618| เครดิต ฟรี 50 ไม่มี เงื่อนไข1️⃣M98| ยู ส ทดลอง เล่น live221️⃣M98| 918kiss download 20211️⃣LOOK618|